Informatie aanmelden en inschrijven schooljaar 2022-2023

Deze informatie is niet van toepassing voor aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2023-2024

1A en 1B gewoon secundair onderwijs
1A en 1B OV4 type 9 buitengewoon secundair onderwijs

De Gentse secundaire scholen en scholen uit een aantal randgemeenten werken voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 opnieuw met een digitaal aanmeldingssysteem. Hieronder vind je hoe en wanneer je kan aanmelden en inschrijven.

MELD JE KIND AAN

Dat kan online voor alle Gentse scholen en de deelnemende scholen uit de randgemeenten.

Ga naar meldjeaansecundair.gent.be.

Let op: aanmelden kan enkel van 21 maart (12 uur ’s middags) tot en met 22 april 2022 (12 uur ’s middags). Op welke dag of uur je je aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens die periode gebeurt.

Registreer je eerst en maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Ook ouders die zich vorig jaar al hebben aangemeld, moeten dit doen. Hou je gebruikersnaam en wachtwoord goed bij!

Duid al je favoriete scholen aan. Je mag er zo veel aanduiden als je zelf wil. Begin met je eerste keuze. Je mag scholen met 1A (getuigschrift basisonderwijs) en/of met 1B (geen getuigschrift basisonderwijs) aanduiden. Voor het buitengewoon onderwijs kan je aanmelden voor opleidingsvorm 4 (OV4) – type 9, zowel voor 1A als 1B.

De kans bestaat dat een school meer aanvragen heeft dan plaatsen. Duid dus best meerdere favoriete scholen aan in het aanmeldingssysteem.

Als je kind naar dezelfde school wil als broer of zus of waar één van de ouders werkt, dan dient het zich ook aan te melden van 21 maart (12 uur ’s middags) tot en met 22 april 2022 (12 uur ’s middags). Je dient enkel die school aan te duiden en aan te geven dat je voorrang broer/zus of personeelslid wil. Meld je je kind niet aan, dan verlies je je voorrang. Inschrijven in die school kan dan pas vanaf 6 mei 2022 (9 uur) als er daar nog vrije plaatsen zijn.

SCHRIJF JE KIND IN

Op 4 mei 2022 in de late namiddag krijg je een mail met het resultaat van de aanmelding. Er zijn drie mogelijkheden.

  • Je kind krijgt een plaats op een van de voorkeurscholen en wil daar ook naar toe gaan: schrijf je kind in van 6 mei tot en met 31 mei 2022.
  • Er is plaats, maar niet op de voorkeurschool waar je kind het liefst naar toe wil: schrijf je kind in in de school waar het een plaats kreeg. Niet tijdig inschrijven van 6 mei tot en met 31 mei 2022 betekent verlies van plaats op die school. Je kind blijft ondertussen op de wachtlijst staan van de scholen die hoger op het lijstje staan. Je krijgt een seintje als er daar plaats vrijkomt.
  • Er is geen plaats (of je hebt je kind niet online aangemeld): vanaf 6 mei 2022 (9 uur) kan je je kind rechtstreeks inschrijven op een school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal wel beperkt zijn.

Meer info? Lees

Andere / hogere leerjaren gewoon secundair onderwijs

In andere leerjaren van het gewoon voltijds secundair onderwijs, in het DBSO of bij Syntra (Leertijd) starten de inschrijvingen op 19 april 2022 (9 uur).

Buitengewoon secundair onderwijs (behalve 1A en 1B OV4 type 9)

Aanmelden

Voor een aantal scholen van het buitengewoon secundair onderwijs moet je aanmelden via het eigen aanmeldingssysteem van de school. Dit geldt voor volgende scholen in de vermelde types binnen de opleidingsvormen 1 (OV1) en 4 (OV4):

Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang. Om van deze voorrang te kunnen genieten, is het nodig om vooraf in te schrijven van 25 april (9 uur) tot en met 6 mei 2022 (16 uur) op de school.

Je kan aanmelden in deze scholen voor de vermelde types binnen de opleidingsvormen 1 en 4, van 9 mei (12 uur ’s middags) tot en met 20 mei 2022 (12 uur ’s middags).

Uiterlijk op 30 mei 2022 krijg je een bericht met het resultaat. Krijgt je kind een plaats toegewezen, dan kan je het inschrijven van 31 mei (9 uur) tot en met 22 juni 2022 (12 uur ‘s middags).

Wie niet aanmeldt of geen plaats krijgt toegewezen, kan vanaf 23 juni 2022 (9 uur) inschrijven in een school met nog vrije plaatsen.

Inschrijven zonder aanmelden

Voor alle andere scholen, opleidingsvormen en types moet je niet aanmelden en schrijf je rechtstreeks in in de school. Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang. Om van deze voorrang te kunnen genieten, is het nodig om vooraf in te schrijven van 7 maart (9 uur) tot en met 18 maart 2022 (16 uur).
Vanaf 22 maart 2022 (9 uur) kan je inschrijven zonder voorrang.