Regelgeving aanmelden 2023

Op zoek naar info over de Vlaamse regelgeving m.b.t. de aanmeldprocedure voor
1A en 1B in het gewoon secundair onderwijs ?

Raadpleeg : Omzendbrief SO/2022/02

Scroll naar hoofdstuk 5
Inschrijven voor 1A en 1B mét een aanmeldingsprocedure.