Onthaalonderwijs (OKAN)

Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

In de onthaalklas bereiden we de anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar voor op het regulier onderwijs. De leerlingen krijgen een intensieve cursus Nederlands. Daarin leren we hen de schoolse instructietaal aan. Naast het aanleren van onze taal leren we de nieuwkomer functioneren in onze maatschappij (= het acculturatieproces). De nieuwkomer kan één schooljaar in OKAN de lessen volgen.

Contact:

Mieke Wullaert 053 73 92 65 of 0486 95 15 63 of via mail mieke.wullaert@vtiaalst.be

Voor meer info : klik hier of scroll verder.

Leerlingen

Elk jaar zitten er in de OKAN-klas meer dan 20 verschillende nationaliteiten: jongeren uit Afrika, Amerika, China, Azië, Midden-Oosten, Rusland, het Oostblok,… . Ook Europese nieuwkomers komen naar de OKAN-klas om zich voor te bereiden op het Vlaamse onderwijs. Een aantal van deze leerlingen hebben in hun thuisland een schoolverleden opgebouwd en zijn vertrouwd met een aantal schoolse vaardigheden. Anderen hebben vaak geen schoolverleden en starten als analfabeet in OKAN. Tijdens het onthaaljaar leren alle nieuwkomers lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands.

Programma

De leerlingen volgen 32 lesuren per week les. 22 uren daarvan gaan naar het Nederlands. De andere worden ingevuld met vakken als wiskunde, godsdienst, sport, expressie, techniek, … waarbij het Nederlands als instructietaal wordt aangeleerd en gebruikt. ICT wordt geïntegreerd in de lessen Nederlands.

Les op maat

Voor elke leerling schrijven we een individueel leertraject uit : specifieke remediëring, individueel studieplan, leerwijzers, individuele opdrachten, doorverwijzing naar CLB en CGG (indien nodig), contact met begeleiders – ouders – voogden, OCMW,… OKAN werkt in vijf niveaugroepen . Daardoor kan elke leerling tijdens het hele schooljaar altijd op zijn maat, tempo en niveau de Nederlands taal verwerven. De grote diversiteit in OKAN maakt dat leerkrachten competent moeten zijn om flexibel te werken en zeer gedifferentieerd en individueel te onderwijzen : OKAN-leerlingen in niveau 1 leren de basiswoordenschat en instructietaal in de schoolse context. Leerlingen in niveau 5 bereiden zich voor op de doorstroming naar het regulier onderwijs in een TSO / ASO-richting.

Inschrijvingen:

Mieke Wullaert 053 73 92 65 of 0486 95 15 63 of via mail mieke.wullaert@vtiaalst.be

Klik hier om de folder in een andere taal te bekijken

Vervolgschoolcoach: de overgang van OKAN naar het secundair onderwijs

Wanneer uw kind OKAN verlaat en zich klaarmaakt voor een schoolcarrière in Vlaanderen, kan u rekenen op de hulp van de vervolgschoolcoach.

Deze persoon helpt u en de leerling met het zoeken naar een aangepaste studierichting en schoolkeuze. Ook tijdens de komende schooljaren in het Vlaamse onderwijs kan u steeds een beroep doen op deze coach.

Voelt uw kind zich niet goed op zijn/haar nieuwe school? Sluit de studierichting niet aan bij de wensen/capaciteiten van uw kind ? Wil u bepaalde informatie ? Naast de school zelf kan u voor deze dingen ook steeds bij de vervolgschoolcoach terecht.

De vervolgschoolcoach werkt ook nauw samen met de vervolgscholen, hun leerkrachten en begeleiders en ondersteunt ook hen waar nodig.

De vervolgschoolcoaches van OKAN Aalst staan mee in voor de ondersteuning van de socio-emotionele begeleiding van de ex-OKAN-leerling, de verdere taalontwikkeling, de begeleiding bij Frans en NODO+ en de begeleiding bij het studiekeuzeproces.

De vervolgschoolcoaches zijn bereikbaar via de coördinator Karlien Van Impe. U kan haar steeds bereiken op volgend adres:

E-mail: karlien.vanimpe@priesterdaenscollege.be of op het telefoonnummer 053/73.92.70

Klik hier om de folder te bekijken