Aanbod 2024-2025

Gewoon secundair onderwijs

Eerste leerjaar (1A en 1B)

De capaciteiten en vrije plaatsen voor de start van de aanmeldingen worden op meldjeaansecundair.stad.gent gepubliceerd op 22 maart 2024 om 12 uur.

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden op meldjeaansecundair.stad.gent gepubliceerd op 13 mei 2024 om 9 uur.

Vanaf 14 mei 2024 om 9 uur kan u op deze pagina raadplegen in welke scholen nog vrije plaatsen zijn en in welke scholen de capaciteit is bereikt.

Hogere leerjaren in het gewoon secundair onderwijs, het DBSO en SYNTRA (= alle leerjaren behalve 1A en 1B)

Vanaf 15 april 2024 om 9 uur kan u op deze pagina raadplegen welke groepen volzet verklaard zijn en in welke groepen nog vrije plaatsen zijn.

Buitengewoon secundair onderwijs

Eerste leerjaar (1A en 1B) OV4 – type 9

De capaciteiten en vrije plaatsen voor de start van de aanmeldingen worden op meldjeaansecundair.stad.gent gepubliceerd op 22 maart 2024 om 12 uur.

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden op meldjeaansecundair.stad.gent gepubliceerd op 13 mei 2024 om 12 uur.

Vanaf 14 mei 2024 om 9 uur kan u op deze pagina raadplegen in welke scholen nog vrije plaatsen zijn en in welke scholen de capaciteit is bereikt.

Andere aanmeldende groepen 

  • OV1: type 7, type 7 (STOS) en type 9
  • OV3: 1e leerjaar Observatiejaar
  • OV4: type 7 (STOS) en type 9 (hogere leerjaren)

De capaciteiten en vrije plaatsen voor de start van de aanmeldingen kan u op deze pagina raadplegen op 22 maart 2024 om 12 uur.

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen kan u op deze pagina raadplegen vanaf 13 mei 2024 om 9 uur.

Vanaf 14 mei om 9 uur kan u op deze pagina raadplegen in welke scholen nog vrije plaatsen zijn en in welke scholen de capaciteit is bereikt.

Groepen waarvoor niet wordt aangemeld

De capaciteiten en vrije plaatsen voor de start van de inschrijvingen van de voorrangsgroepen kan u op deze pagina raadplegen op 8 maart 2024 om 12 uur.

De capaciteiten en vrije plaatsen voor de start van de reguliere inschrijvingen kan u op deze pagina raadplegen op 22 maart 2024 om 18 uur.

Vanaf 25 maart 2024 om 9 uur kan u op deze pagina raadplegen in welke scholen nog vrije plaatsen zijn en in welke scholen de capaciteit is bereikt.

Groepen waarin de capaciteit bereikt is en volzet verklaarde groepen zijn rood of oranje gemarkeerd.

De kolom W (weigeringen) is niet in gebruik. 

De kolom W (weigeringen) is niet in gebruik