LOP Aalst SO

LOP werking Aalst Secundair

Wie – wat – hoe ?

 • LOP Aalst Secundair is een overlegplatform dat werkt rond het bevorderen en realiseren van gelijke onderwijskansen in een stad of regio.
 • De oprichting van LOP’s dateert van 2002 en gebeurde op initiatief van de Vlaamse Overheid
 • Het LOP brengt alle schoolteams van secundaire scholen in Aalst samen met hun lokale partners die werken rond gelijke onderwijskansen.
 • Het LOP maakt afspraken en ontwikkelt acties om gelijke onderwijskansen te bevorderen. Op basis van cijferanalyses en kwalitatieve analyses worden problematieken besproken en passende acties verkend.  Het LOP tracht finaal succesvolle schoolloopbanen van leerlingen te bevorderen.

Wat doet het LOP concreet?

 • Organiseren van overleg & dialoog  tussen scholen en relevante partners rond gelijke onderwijskansen
 • Organiseren van acties in alle secundaire scholen in Aalst rond het verminderen van aantal leerlingen zonder schoolboeken
 • Maken van afspraken rond het werken met een aanmeldsysteem voor het 1ste jaar secundair onderwijs
 • Maken van afspraken rond de start van de inschrijvingen
 • In kaart brengen van capaciteiten, vrije plaatsen en volzetverklaringen in studierichtingen
 • Bemiddelen in moeilijke situaties rond inschrijvingen/inschrijvingsproblemen op vraag van ouders
 • Ontwikkelen van de website ‘Naar school in Aalst’

LOP coördinatie :
LOP Voorzitter : Johan De Wilde
johan.dewilde@odisee.be
LOP Deskundige : Liesbeth Croene
liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be
02/553 70 02