Wat is het LOP ?

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio realiseren.
Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs, 70 voor heel Vlaanderen.

In Het LOP Aalst SO vergaderen directies van alle secundaire scholen uit de stad Aalst en hun partners: CLB’s, vertegenwoordigers van Ouderkoepels, vertegenwoordigers van lokale stadsdiensten, Agentschap voor Integratie en Inbrugering, Vierdewereldgroep,…. We maken er samen afspraken om meer gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen te realiseren.

Het LOP kan bemiddelen in moeilijke situaties. Bv. als een school je kind weigert om in te schrijven omdat het bijzondere zorgen nodig heeft die de school niet kan bieden,…